www.bolero.cz

Informace o ukončení činnosti

Třeboň 25. dubna 2013

Vážení zákazníci,
s politováním oznamujeme, že

cestovní kancelář Bolero tours k 25. dubnu ukončila svou činnost.

Nepodařilo se nám totiž na další období uzavřít pojistnou smlouvu pro případ úpadku, která je dle zákona 159/99sb. k provozování této činnosti nezbytná. Všem našim zklamaným zákazníkům se omlouváme. Naše cestovní kancelář nemá v současné době žádné klienty v zahraničí, a tudíž není třeba přijímat ani mimořádná opatření k zajištění jejich návratu. Prosíme všechny, kteří si od naší kanceláře koupili dosud nerealizovaný zájezd, aby se laskavě obrátili se na asistenční službu Europe Assistance, telefonní číslo 221 586 660. Na základě podkladů, které naší pojišťovně předáváme, by mělo dojít k úhradě ceny zakoupených zájezdů. Na internetových stránkách www.generali.cz je k dispozici příslušný formulář (škodní protokol) s instrukcemi, který je třeba vyplnit. K němu je nutné přiložit originály či ověřené kopie těchto dokladů:

Škodní protokol spolu s dalšími požadovanými doklady je potřeba zaslat doporučeně na adresu asistenční služby:
Europ Assistance s.r.o.,
Na Pankráci 127,
140 00 Praha 4.

Služby v cestovním ruchu a osobní dopravě poskytovala naše cestovní kancelář od roku 1990. Vždy jsme se snažili, aby našim klientům přinesly odpočinek, zábavu i ponaučení podle jejich představ. Současná hospodářská situace a kolotoč slev v oboru cestování způsobily, že se naše hospodářské výsledky zhoršily. A právě kvůli tomu se nám bohužel nepodařilo najít partnera pro splnění zákonné podmínky pojištění proti úpadku. Děkujeme všem zákazníkům, kteří s námi po dobu téměř 23 let cestovali. Náš dík patří též všem našim spolupracovníkům a obchodním partnerům.
Jan a Marie Lebedovi CK Bolero tours


Cestovní kancelář Bolero končí

Třeboň 25. dubna 2013 – Jihočeská cestovní kancelář Bolero tours po 23 letech končí svou činnost. Na další období se jí nepodařilo získat povinné pojištění proti úpadku. Cestovní kancelář v současné době neorganizuje žádný zájezd a nemá žádné klienty v zahraničí. Veškeré prodeje byly zastaveny už na začátku dubna, od té doby kancelář jednala s pojišťovnami a vyvíjela snahu k uzavření nutné pojistky na další období. Cenu několika set prodaných a dosud nerealizovaných zájezdů by mělo pokrýt dosavadní pojištění. Zástupci cestovní kanceláře spolupracují s pojišťovnou Generali, které předají podklady pro vypořádání.

"Bohužel fenoménem se v posledních letech při prodeji zájezdů staly slevy," říká Jan Lebeda, spolumajitel CK Bolero Tours. "Je to zaklínadlo, bez kterého zájezd prakticky nejde prodat. Celý tento kolotoč společně s přetrvávající krizí a intenzivním šetřením zákazníků, které je stále těžší přesvědčit, aby vycestovali mimo krásné a rekreační jižní Čechy a obzvláště Třeboňsko, měl bohužel na náš hospodářský výsledek negativní dopad," říká. Právě na jeho základě pojišťovny neuzavřely s cestovní kanceláří smlouvu na letošní cestovní sezónu.

"Na holičkách jsme nenechali nikoho. Našim klientům i pojišťovně poskytneme veškerou součinnost tak, aby byli všichni naši zákazníci odškodněni co nejrychleji. Vzniklá situace nás velmi mrzí a zákazníkům se omlouváme," dodává Jan Lebeda. CK Bolero tours bude v nejbližším období podrobně informovat své zákazníky o způsobu uplatnění jejich zákonných nároků.

Cestovní kancelář Bolero Tours fungovala na českém trhu od roku 1990. Zájezdy nabízela hlavně zákazníkům z Jihočeského kraje, kde dosud měla čtyři kanceláře, a to v Třeboni, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci a Táboře. Velikostí se řadila mezi středně velké regionální kanceláře, které ročně vyslaly do zahraničí zhruba 5000 turistů.

Kontakt:
Donath Business & Media
Gabriela Bechynská
E-mail: gabriela.bechynska@dbm.cz
GSM: 731 453 102